Druga godina inicijative Top Women Business Montenegro

Inicijativa Top Women Business Montenegro (TWBM) doprinijela je snaženju crnogorske ženske poslovne zajednice. Aktivnosti u cilju ekonomskog osnaživanja žena dio su procesa koji zahtijeva sistemski, horizontalan pristup i kontinuirano učešće zainteresovanih strana iz privatnog i javnog sektora, saopšteno je na konferenciji za novinare na kojoj je promovisano drugo izdanje TWBM.

Inicijativa je i ove godine okupila partnere iz privatnog i javnog sektora, kao i međunarodnih organizacija. Značaj TWBM-a ponovo su, kao institucionalni partneri, prepoznali Sekretarijat Savjeta za konkurentnost (SCC), Privredna komora Crne Gore (PKCG) i Investiciono razvojni  fond (IRF), ali i NLB Banka koja je drugu godinu za redom generalni pokrovitelj inicijative.

Mr Ljiljana Burzan-Nikolić, izvršna direktorica TWBM-a i Agencije za kreativne komunikacije BI Communication koja je lansirala Inicijativu, veoma je zadovoljna što su opravdana očekivanja prošlogodišnjih partnera. Ona je kazala da se u drugu godinu realizacije TWBM-a ulazi udruženim snagama i s uvjerenjem da je projekat doprinio snaženju crnogorske ženske poslovne zajednice.

„I ove godine pripremamo analizu strukture ženskih preduzeća, kako onih koja su u vlasništvu žena, tako i onih kojima upravljaju žene. Panel-diskusija je zakazana za 26. oktobar, do kada ćemo, vjerujemo i izaći sa najnovijim analizama, kako strukture, tako i rezultata. Ženska preduzeća koja ispunjavaju kriterijume biće rangirana, a ona sa najboljim rezultatima i nagrađena na Svečanoj dodjeli TWBM Awards zakazanoj za 23. novembar. Sve analize, zaključci sa panela, korisne informacije o institucionalnom okviru i izvorima finansiranja ženskih preduzeća, te predstavljanja izvrsnih liderki biće objavljena u TWBM23 biznis časopisu koji se dijeli na upit“, kazala je Burzan-Nikolić. Ona je pozvala sve da zaprate TWBM na društvenim mrežama ili da se jave kako bi dobili informacije o aktivnostima koje su važne za crnogorski ženski biznis, ali i cjelokupnu poslovnu zajednicu.

„Mi u Privrednoj komori prepoznajemo da nije dovoljno samo promovisati žensko preduzetništvo, ako paralelno sa tim ne mobilišemo društvene snage i ne uspostavljamo nove mogućnosti“, istakla je predsjednica PKCG, Nina Drakić.

Ovakvi projekti su, prema njenim riječima, istovremeno i snažna poruka nosiocima javnih politika, kreditno-bankarskom sektoru, investitorima da obrate pažnju na projekte koji dolaze iz game ženskog preduzetništva i da u tome potraže svoj ekonomski interes, a istovremeno da potpomognu i onaj opšti, društveni.

Izvršna direktorica IRF-a, dr Irena Radović, kazala je da već drugu godinu zaredom IRF podržava TWBM jer afirmiše i slavi uspjehe žena u biznisu, kroz prepoznavanje rezultata najboljih preduzeća čije su vlasnice ili kojima rukovode žene, a među kojima su i klijentkinje IRF-a.

„Sva istraživanja pokazuju da veće učešće žena na pozicijama korporativnog i ekonomskog odlučivanja doprinosi rastu i većoj otpornosti ekonomija. Zato je svaki projekat koji afirmiše veće učešća žena na pozicijama ekonomskog odlučivanja od izuzetne važnosti za crnogorsku ekonomiju, ali i snažna poruka i motivacija za žene koje još uvijek čekaju svoje prilike ili nijesu dovoljno osnažene da pokrenu svoj biznis“, istakla je Radović.

Prema njenim riječima u IRF-u se uvijek raduju TWBM inicijativi, imajući u vidu da ovakvi i slični projekti doprinose inkluzivnosti i snaženju ekonomije kroz jednako korišćenje svih potencijala koje kao društvo posjedujemo. Tome su značajno doprinijele i inicijative Investiciono-razvojnog fonda „Ona pokreće biznis“, Agendaekonomskog osnaživanja žena do programa „Women on boards“.

„Ono što Women on boards osnažuje kroz program razvoja liderki za pozicije korporativnog odlučivanja u Crnoj Gori, to Top Women Business Montenegro slavi kroz afirmaciju i nagrađivanje najboljih biznisa kojim upravljaju žene“, ocijenila je Radović.

Šefica Sekretarijata Savjeta za konkurentnost, Marija Šuković je kazala da SCC razumije i promoviše ekonomsko osnaživanje žena kao ključni faktor za postizanje rodne ravnopravnosti.

„Aktivnosti u cilju ekonomskog osnaživanja žena su dio procesa koji zahtijeva sistemski, horizontalan pristup i kontinuirano učešće zainteresovanih strana iz privatnog i javnog sektora“, rekla je ona. Šuković je dodala da SCC prepoznaje značaj TWBM koji se ogleda u postavljanju relevantnih kriterijuma za vrednovanje ženskog preduzetništva, afirmaciji najboljih preduzetnica i pružanju potrebnih statističkih podataka za oblikovanje podsticajnih politika koje podržavaju žensko preduzetništvo.

„Ovaj projekat je prilika za nas iz NLB Banke da doprinesemo regionu u kojem poslujemo i cjelokupnom našem društvu stavljajući u fokus žensko preduzetništvo“, istakla je ekspertkinja za strateški marketing i komunikacije u NLB Banci, Jelena Vujović.

Prema njenim riječima, NLB Banka podržava žensko preduzetništvo kroz posebnu kreditnu liniju koja je namijenjena ženama, dok im sa druge strane daje priliku za sticanje i unapređenje znanja i vještina koje će ih ohrabriti da krenu na put preduzetništva. „Sve projekte, inicijative i ideje koje imaju isti cilj i žele da na ovaj način daju podršku ženama u biznisu mi vidimo kao svoje partnere. Sigurna sam da ćemo i ovog puta, kroz TWBM projakat pokazati šta sve žene mogu“, zaključila je Vujović.[/captio

(Visited 246 times, 1 visits today)