APŽ ispunila sve postavljene prioritete

Asocijacija pruža direktnu podršku u koncipiranju programa i politika kojima se unapređuje poslovni ambijent, ohrabruju ženske poslovne inicijative, a žene podstiču na veći angažman u oblasti preduzetništva i pokretanja sopstvenog biznisa

Asocijacija poslovnih žena Crne Gore (APŽ), kao najstarije profesionalno udruženje preduzetnica i menadžerki u Crnoj Gori, i 2023. godine realizovala je brojne inicijative i projekte namijenjene promociji uspješnih poslovnih žena, pružanju podrške ženama i zastupanju njihovih interesa. Nastavila je sa aktivnostima koje zagovaraju unapređenje biznis ambijenta, organizaciju programa savjetovanja i mentorstva za buduće preduzetnice, širenje sistema poslovnog informisanja i edukacije i razvoj novih okvira saradnje i umreženosti poslovnih žena na nacionalnom, regionalnom i među­narodnom nivou. Zahvaljujući takvom angažmanu, već sada je jasno da će APŽ ispuniti sve postavljene prioritete, a po svoj prilici i premašiti ciljeve planirane za 2023. godinu. Imajući u vidu aktuelnu ekonomsku situaciju u zemlji, to je važan rezultat, a prvenstveno potvrda uspješnog rada i odgovornog pristupa APŽ pitanjima ekonomskog osnaživanja žena, što je misija kojoj je Asocijacija posvećena punih 14 godina.

APŽ održava nacionalnu digitalnu platformu za razvoj ženskog preduzetništva – www.zenskibiznis.me


Učešćem predstavnica APŽ u radnim grupama i tijelima različitih ovlašćenja i funkcija na nacionalnom nivou, Asocijacija pruža direktnu podršku u koncipiranju programa i politika kojima se unapređuje poslovni ambijent, ohrabruju ženske poslovne inicijative, a žene podstiču na veći angažman u oblasti preduzetništva i pokretanja sopstvenog biznisa. U tom dijelu, kao posebno važno tijelo u čijem radu APŽ aktivno participira, treba izdvo­jiti Savjet za konkurentnost, koji predstavlja ključnu platformu za razvoj javno-privatnog dijaloga u Crnoj Gori. Takođe, APŽ je članica Poslovnog savjeta Glavnog grada Podgorice i Upravnog odbora Unije poslodavaca Crne Gore, a značajnu ulogu APŽ ostvaruje i kroz rad u Radnoj grupi za ekonomsko osnaživanje žena (pri Savjetu), koja je prethodnih mjeseci učestvovala i u kreiranju Akcionog plana za sprovođenje Strategije razvoja ženskog preduzetništva u Crnoj Gori 2021–2024, za period 2023–2024. Ono što APŽ naročito raduje jeste povjerenje ukazano od Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma, koje je Asocijaciji, sredinom godine, dodijelilo zaduženje da održava nacionalnu digitalnu platformu za razvoj ženskog preduzetni­štva –  www.zenskibiznis.me. Uskoro će se na platformi naći nove (ažurirane) info­rmacije od značaja za žensku biznis zajednicu. To uključuje i informacije o radu Biznis savjetovališta za žene i mlade, koje funkcioniše pri Glavnom gradu (od 2016. godine), a u kojem članice APŽ pružaju usluge besplatnog savjetovanja u vezi sa pokretanjem i razvojem biznisa.
Kada je u pitanju međunarodni nivo, godinu je obilježio izuzetan uspjeh Mirjane Babić, istaknute članice APŽ i vlasnice firme Olivmont, kojoj je 9. marta, na svečanom događaju Western Balkans Women Entrepreneurs of the Year 2022 u Tirani, Savjet za regionalnu saradnju dodijelio nagradu Green Woman Entrepreneur. Od osta­lih aktivnosti, izdvaja se novi projekat Zelena tranzicija preduzetnica u regionu Balkana (G-FEB), namijenjen razvoju zelenih i digitalnih vještina i osposobljavanju žena za zeleno preduzetništvo, koji vode APŽ i organizacije iz Grčke, Albanije, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije, Turske i Austrije. Takođe, u toku je rad na uspostavljanju platforme za poslovno povezivanje preduzetnica, što je angažman predviđen Sporazumom o saradnji za ekonomsko osnaživanje žena u zemljama Zapadnog Balkana, koji su u Skoplju potpisali APŽ i biznis udruženja žena iz Srbije, Albanije i Kosova. Nakon niza nastupa u zemljama regiona i EU, kraj godine obilježiće dva značajna događaja u Hrvatskoj – osma međunarodna konferencija „Žene i točka“ (Otočac) i deveti regionalni samit preduzetnika Srednje i Jugoistočne Evrope „300 najboljih” (Dubrovnik) – na kojima će kao panelistkinje učestvovati i predstavnice APŽ.

(Visited 22 times, 2 visits today)