Slušajte sebe i svoju intuiciju

Kada razvijate inovativnu ideju, što je samo po sebi izazov, fokusirani ste na kompaniju, njen razvoj, njeno pozicioniranje u užem i širem okruženju i u djelatnosti kojom se bavite

Ideju o formiranju kompanije koja bi se bavila uslugama u vazduhoplovstvu Ana Marojević počela je da razvija još 2009. godine. Danas je generalna direktorica podružnice kompanije Menzies Aviation za Crnu Goru i Srbiju, vodećeg svjetskog provajdera usluga u avijaciji. Tom velikom profesionalnom i ličnom uspjehu prethodio je izuzetan, gotovo trinaestogodišnji rad i osnivanje kompanija Fly Montenegro Ground Handling u Crnoj Gori i FlyStar Aviation Services u Srbiji, koje su pružale zemaljske usluge na aerodromima Podgorica i Tivat odnosno na beogradskom „Nikola Tesla”.

U kompaniji Fly Montenegro Ground Handling Ana Marojević bila je na funkciji izvršne direktorice, a motiv da prihvati tu funkciju, kako kaže, primarno je vezan za činjenicu da je ideja o formiranju kompanije, koja će se baviti uslugama u vazduhoplovstvu, „izvorno” njena.

„Smatrala sam prirodnim da tu ideju razvijam i sa pozicije izvršne direktorice. Naravno, i generalno je moje razmišljanje i moj stav da žene mogu biti uspješne u biznisu, naročito ako imate pravu motivaciju i znanja neophodna za djelatnost kojom se bavite”, navodi Marojević, čija je kompanija prvorangirana u kategoriji malih preduzeća u okviru inicijative TWBM.

Menzies Aviation je najveća kompanija iz oblasti zemaljskog opsluživanja, koja pruža usluge na 254 aerodroma na šest kontinenata

Prema njenim riječima, kada razvijate inovativnu ideju, što je samo po sebi izazov, fokusirani ste na kompaniju, njen razvoj, njeno pozicioniranje u užem i širem okruženju i u djelatnosti kojom se bavite.

„A kada iz godine u godinu svjedočite uspješnom razvoju kompanije i sve boljim rezultatima, onda se prirodno dobro osjećate i motivisani ste za još veća postignuća. Brojni međunarodni kontakti na visokom nivou posebni su benefit posla kojim se bavim, a sa takvim kontaktima prirodno idu i nove ideje i nove motivacije. Nagrade dođu na kraju, značajne su i predstavljaju veliku satisfakciju, naročito kada dođu iz vaše zemlje, ali uvijek sam svjesna da su rezultat velikog rada, pregalaštva i odricanja”, rekla je Marojević.

Ona ne smatra da se od okruženja izdvaja po osobinama ili sposobnostima, već po stavu i zalaganjima. „Ne bih rekla da vas od okruženja izdvajaju neke unaprijed određene osobine i sposobnosti. Od okruženja više se izdvajate svojim stavom, jasnim ciljem i natprosječnim trudom, željom da razvijate kompaniju, adekvatnom komunikativnošću sa poslovnim partnerima, što sve zajedno rezultira uspjehom. Naravno, pored velikog rada, morate imati i nivo obrazovanja adekvatan za uspješan angažman u oblasti u kojoj ste prisutni, ali je neophodna i stalna edukacija uz rad, praćenje visokih standarda i usvajanje novih znanja”, kaže ona.

Marojević smatra da pozicija žena u biznisu dosta zavisi od nivoa razvoja društva i društvene svijesti u zemlji. „Smatram da još uvijek postoji raskorak između deklarisane ravnopravnosti žena u svemu, pa i u biznisu, i stvarnog stanja koje je još donekle omeđeno tradicionalizmom i konzervatizmom, koji dosta determinišu crnogorsko društvo. Ipak, ako ste uporni, fokusirani na ciljeve koje zacrtate, ne vidim neke posebne prepreke da uspijete i postignete ono što želite”, rekla je ona.

Marojević ocjenjuje da teško koji pojedinac može nešto radikalno promijeniti u poslovnom okruženju kada je u pitanju povećanje broja žena i njihovog uspjeha u biznisu. „Ali to sigurno mogu razna udruženja, aktivnosti u vladinom i nevladinom sektoru, a naročito to mogu mediji, upravo predstavljanjem i promovisanjem uspješnih žena ili projekata koje vode žene. Ipak je na kraju ta priča personalizovana, i od sposobnosti i agilnosti konkretnih žena u konkretnim projektima i poslovima najviše će zavisiti i njihova uloga u uspješnim biznisima”, pojašnjava ona.

Marojević ženama koje su neodlučne da li da započnu sopstveni biznis ili da preuzmu neku upravljačku funkciju poručuje da poslušaju prije svega sebe, svoju intuiciju i da budu čvrste i odlučne kada žele nešto da ostvare.

600 hiljada letova i dva miliona tona karga godišnje opsluži kompanija Menzies Aviation

Kaže i da je najviše ponosna na okolnost što je njeno preduzeće za nepunih 13 godina prešlo put od male start up kompanije do pozicije da je postalo dio Menzies Aviation, svjetskog lidera u pružanju vazduhoplovnih usluga.

„Menzies Aviation je najveća kompanija iz oblasti zemaljskog opsluživanja, koja pruža usluge na 254 aerodroma na šest kontinenata, ima preko 35.000 zaposlenih, godišnje opsluži 600.000 letova i dva miliona tona karga i broj jedan je u ovoj oblasti. To će nam pomoći da se dalje razvijamo, kao i da doprinesemo razvoju usluga u vazduhoplovnom saobraćaju na dobrobit naše zemlje”, poručila je Marojević.

(Visited 48 times, 1 visits today)