Uspješna kompanija koju vode žene

Svjesni da uspjeha nema bez snažnog tima, u Arhimedu su podsticali zaposlene i kreirali prilike i mogućnosti da uče, razvijaju se i usavršavaju u oblastima u kojima su željeli. Posebno su na usavršavanje podsticali žene

Statistika u Crnoj Gori pokazuje da primat u biznisu imaju muškarci. Prema mnogim indeksima rodne ravnopravnosti, muškarci su zastupljeniji na pozicijama moći i odlučivanja. Ipak, žene iz dana u dan pokazuju da crnogorsko društvo može da „razbija” sterotipe i da radi na unapređenju rodne ravnopravnosti.

Da biznis nije samo „muški svijet”, svakodnevno, već deset godina pokazuje Dejana Ponoš, izvršna direktorica Arhimeda – kompanije koja je lider na tržištu usluga praćenja i analize medija u Crnoj Gori, sa najsavremenijim sistemom za digitalno arhiviranje objava.

„Kako je medijsko tržište raslo, ponuda se usložnjavala, konzumenti informacija sve više se diversifikovali u skladu sa raznolikošću kanala komunikacije, kompanija se razvijala, pratila nove trendove i prilagođavala se njima. Mnogi mladi profesionalci izrasli su u ozbiljne stručnjake i ponosna sam što imam takav tim. Posebno me raduje što su polovina zaposlenih žene”, kazala je Ponoš.

Da to nijesu samo brojke, kako objašnjava Ponoš, najbolje govori podatak da je 50% žena na menadžerskim i liderskim pozicijama u kompaniji, čime Arhimed ruši dominantne prakse da na ovim mjestima budu muškarci. „Jedan od indikatora rodne neravnopravnosti ogleda se u tome što žene rjeđe od muškaraca dobijaju priliku za razvoj i usavršavanje. To, ipak, nije situacija u našem preduzeću. Godinama sam ulagala u razvoj kompanije, ali i u lični razvoj. Svjesna da uspjeha nema bez snažnog tima, podsticala sam svoje zaposlene i kreirala prilike i mogućnosti da uče, razvijaju se i usavršavaju u oblastima u kojima su željeli, a koje su bile važne za kompaniju. Posebno sam na usavršavanje podsticala žene”, kazala je ona.

50% žena je na menadžerskim i liderskim pozicijama u kompaniji Arhimed

Ponoš ističe da se kompanija godinama trudi da zaposli osobe sa invaliditetom i radi predano na kreiranju uslova da se njihove mogućnosti i znanja iskoriste na najbolji način. Kao posebno ranjiva kategorija u društvu prepoznate su žene sa invaliditetom.

„Dio našeg tima je žena sa invaliditetom. Ne volim da naglašavam da je ona osoba sa invaliditetom – što se nas tiče, ona je ravnopravan član našeg tima. Voljela bih da se i druge žene vode njenim primjerom, a poslodavci Arhimedovim, jer na taj način naše društvo činimo snažnijim i prosperitetnijim”, navela je Ponoš.

Ponoš kaže da se njen tim, uvijek dobro raspoloženih stručnjaka, stara o tome da sve funkcioniše kako treba – da nijedna objava ne promakne, da se notifikacija pošalje u što kraćem roku, da medijske analize daju koristan input za dalje usmjeravanje i razvoj komunikacije, te da strani klijenti potrebne informacije dobiju na engleskom jeziku.

(Visited 22 times, 1 visits today)