Tim koji postavlja visoke standarde

Crnogorsko društvo sve više podržava žene u biznisu, ali postoje i izazovi koji mogu otežati ženama ulazak u poslovni svijet. Važno je nastaviti sa unapređenjem uslova za žene u preduzetništvu, smatra Mandić

Preduzeće MTEL najmlađi je telekomunikacioni operator u Crnoj Gori, ali je i godinama lider na tržištu telekomunikacija. Izvršna direktorica ko­mpanije Tatjana Mandić ponosna je na profesiona­lnost, agilnost i inovativnost MTEL-a, što je preduzeću omogućilo da brzo raste i da se prilagodi dina­mičnom telekomunikacionom sektoru. Zadovoljna je što je dio tima koji je doprinio osvajanju TWBM priznanja i što je MTEL prepoznat kao jedna od naju­spješnijih kompanija u Crnoj Gori za 2023. godinu.
„Ovo je zaista velika čast i potvrda da su naš trud, predanost i inovacije prepoznati na tržištu. Bitisanje u ovakvom klubu najboljih donosi odgovo­rnost, ali istovremeno i inspiraciju da nastavimo da težimo vrhunskim rezultatima i da unapređujemo naše poslovanje. Osjećam ponos što sam dio tima koji je postavio visoke standarde u telekomunikacionoj industriji i koji kontinuirano radi na unapređenju naših proizvoda i usluga. Ovo priznanje je takođe podsticaj za sve nas da nastavimo da se razvijamo, učimo i rastemo kako bismo ostali na vrhu. Radujem se budućim izazovima i vjerujem da ćemo nastaviti da doprinosimo razvoju poslovanja i društvene zajednice“, kazala je Mandić.

U top-menadžmentu MTEL-a žene su zastupljene sa čak 50%

Pojašnjava da je ključ njenog ličnog i profesionalnog uspjeha kombinacija nekoliko osobina i sposobnosti, koje je razvijala tokom svog karijernog puta. Mandić smatra da ju je upornost izdvojila od okruženja.
„Uvijek sam bila posvećena postizanju svojih ciljeva, bez obzira na izazove koji su se pojavljivali. Ta istrajnost omogućila mi je da prevaziđem prepreke. Takođe, smatram da je važna proaktivnost. Uvijek sam tražila načine kako da unaprijedim stvari i donesem pozitivne promjene. Otvorenost za inovacije i spremnost da preuzmem inicijativu često  su me vodile ka novim i boljim rješenjima“, rekla je ona. Pored toga, razvijanje mekih vještina, kao što su timski rad, komunikacija i liderstvo, takođe je imalo važnu ulogu u njenom uspjehu.
Mandić vjeruje da je važno znati kako efikasno sarađivati sa kolegama i kako inspirisati tim radi postizanja zajedničkih ciljeva. „Naravno, kontinuirano učenje i profesionalni razvoj takođe su bili ključni jer sam uvijek težila da se obrazujem i usavršavam, kako bih držala korak sa trendovima i najboljim praksama u industriji“, kazala je ona.
Mandić smatra da crnogorsko društvo sve više cijeni žene u biznisu, te da postoje inicijative koje podržavaju preduzetnice. Postoje i izazovi koji mogu otežati ženama ulazak u poslovni svijet. „Važno je nastaviti sa unapređenjem uslova za žene u preduzetništvu“.Mandić ističe da su žene u MTEL-u zastupljene u top-mendžmentu sa čak 50%, što pokazuje da  ko­mpanija veoma vodi računa o rodnoj ravnopravnosti.
„Kao zagovornica jačanja mreža i udruženja žena u biznisu, kako bi se omogućila razmjena iskustava, podrška i mentorstvo među ženama preduzetnicama, radila bih na stvaranju fleksibilnijih radnih uslova, koji omogućavaju ženama da usklade profesionalni i privatni život, što bi doprinijelo većem angažovanju žena u biznisu. Ulaganje u edukaciju i obuke koje podstiču preduzetničke vještine kod žena bili bi ključni za osnaživanje žena da preuzmu vodeće uloge u poslovanju i da ostvare svoje preduzetničke ambicije“, objasnila je ona.
Budućim preduzetnicama poručuje da vjeruju u sebe i u svoje sposobnosti, i da ne dozvole da ih strah od neuspjeha obeshrabri. „Svaka prepreka je prilika za učenje i rast. Budite hrabre da prepoznate i iskori­stite svoje vlastite snage i da realizujete vizije koje donosite u biznis. Ne zaboravite da je vaš doprinos važan i da imate potencijal da oblikujete budućnost poslovanja“, rekla je Mandić.
Ona podsjeća i da iza uspjeha kompanije MTEL stoji tim stručnjaka. Posebno je istakla timsku posvećenost visokom kvalitetu usluga i konstantnom unapređenju korisničkog iskustva. „Takođe, ističemo našu društvenu odgovornost – brojnim projektima doprinosimo zajednici. MTEL se ponosi transpa­rentnošću i integritetom u poslovanju, kojima gradi povjerenje kod korisnika i partnera. Konačno, važno je naglasiti našu viziju budućnosti –  težimo daljem razvoju i inovacijama, kako bismo pružili najbolje usluge  korisnicima“, kazala je Mandić.

(Visited 31 times, 1 visits today)