Zov napretka

Mi, žene, usudila bih se reći, bolje osjećamo ono iskonsko, ono bez riječi, ono za što samo kažemo – ja to znam, a da se ne radi o racionalnom, već o znanju našeg unutrašnjeg bića

Ne znam da li je to svojstveno svakoj individui, ali želja da mijenjamo, da činimo boljim, da pomažemo rast, nikako da se umori. U stvari, kako se godine nižu, kako više znamo i više možemo, sve je energičnija, raznobojnija i blistavija. Pa hajde da to iskoristimo! Hajde da umrežimo tu snažnu želju i vrijedno iskustvo sa dostupnim, raspoloživim resursima, po viziji bliskih ljudi i institucija, i napravimo taj mali, a veliki korak koji će značiti vrijednost više za sve.

Uola! Top Women Business Montenegro is born.

Prva godina nikada nije laka, dok se sve ne postavi na svoje mjesto. Ali ne bilo koje mjesto, već ono koje je adekvatno značaju teme i odgovornosti onih koji ga grade, a pred koje se isprečuju izazovi različitih oblika i veličina. Ipak, kada se okružimo onima koji misle, žele i rade najbolje, tada izazov raščlanimo na iza, koje tamo i pošaljemo, i na zov, koji preuzima vođstvo: zov napretka.

Mi, žene, usudila bih se reći, bolje osjećamo (ili se radi o značajnijem poklanjanju mu pažnje?) ono iskonsko, ono bez riječi, ono za što samo kažemo – ja to znam, a da se ne radi o racionalnom, već o znanju našeg unutrašnjeg bića. Baš tako ja od početka znam da radimo pravu stvar i (ne manje važno!) da je radimo na pravi način. Iako su položaj i tretman žena u biznisu nešto što je i ranije kvantifikovano i publikovano, nalazi do kojih smo mi došli zaista su vrijedni i pažnje i krupnih zaokreta u donošenju odluka, kako na makro tako i na mikro nivou, kada je u pitanju učešće žena u raspolaganju polugama moći i odlučivanja. Analize koje ćete u nastavku imati prilike da pročitate kazuju da su rezultati koje ženska preduzeća ostvaruju, ne samo značajni već u određenom trenutku i impresivni, uprkos znatno manjoj zastupljenosti tih kompanija, posmatrano na nivou cijele ekonomije.

Zato, uvažena čitateljko i uvaženi čitaoče,

Pravo je vrijeme da pokidamo okove retrogradnog viđenja uloge žena u biznisu i da dozvolimo novootkrivenoj, kvantifikovanoj realnosti da bude glasnija, vidljivija i snažnija. Baš sad.

Pravo je vrijeme da prepoznamo i prihvatimo vrijednosti, znanja i rezultate koje postižemo i da uputimo se ka pozicijama koje svojim kvantifikovanim uspjesima zavređujemo! Baš sad.

Pravo je vrijeme da snaga kvantifikovanog ženskog biznisa zablista u punom sjaju! Baš sad!

(Visited 25 times, 1 visits today)