Za uspjeh je važno biti svoj
i poštovati druge

Tu sam gdje sam zahvaljujući spremnosti da prihvatim izazov, da timski radim i budem uvijek dostupna za moj tim, da se staram o njemu, da zajedno rješavamo probleme, ostvarujemo rezultate koji daju vrijednost i doprinose poboljšanju i unapređenju. To je ono što me je održalo toliko dugo u Telenoru, kompaniji koju doživljavam kao svoju porodicu, rekla je Šabanović

Ruža Šabanović, po rođenju Podgoričanka, a po životnim izboru građanka svijeta, profesionalnu karijeru započela je na Građevinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Odlazak u inženjersku profesiju za Ružu je bio logičan slijed jer je značio ostvarenje želje iz najranijeg djetinjstva – da gradi mostove poput njenog rano preminulog oca. Ruža ostvaruje svoj san i završava studije u rekordnom roku kao jedan od najboljih studenanta svih generacija na Građevinskom fakultetu u Podgorici, odmah potom i magistrira, ali mostove koje ona gradi ne čine čelik i beton. Ruža je svoje mostove od poznih devedesetih počela da gradi na tehnologiji mobilnih komunikacija, povezujući tako ljude i kulture na različitim meridi­janima. Njen uzbudljivi profesionalni život razvijao se u Telenoru,  jednoj od najjačih telekomunikacionih kompanija na svijetu, gdje obavlja poslove na poziciji izvršne direktorice Telenor grupe. Njena dostignuća u telekomunikacijama 2022. godine prepoznata su nagradom Abelia and Oda – Women in Tech Network in Nordic, čiji je cilj da istakne najvažnije, najuticajnije i najta­lentovanije žene koje rade u tehnološkoj industriji u Norveškoj, te da inspiriše i promoviše jednakost, kako rodnu tako i obrazovnu i nacionalnu.   
„Živim život sa snažnim uvjerenjem da je pro­mjena jedina konstanta u životu i da jedino učenje i prilagođavanje promjenama omogućavaju napredak. Blagoslovena sam što sam kroz svoje životno i radno iskustvo potvrdila Darvinovu teoriju – da opstaju ne najjači i najinteligentniji, nego oni koji se najbolje prilagođavaju promjenama. Imala sam veoma uzbu­dljiv kako životni tako i profesionalni put, koji je započeo u Crnoj Gori i nastavljao se na različitim  kontinentima –  živjela sam, studirala i radila  u Evropi, Americi i u Aziji“, kaže Šabanović.

Ličnost ne definiše pozicija koju neko obavlja – definišu je vrijednosti iza kojih taj neko stoji

Navodi da je život u Indiji, tokom četiri godine koje je provela na poziciji glavne izvršne operativne dire­ktorice, testirao njene vrijednosti i da se u tom periodu suočavala sa različitim, nekada nevjerovatnim izazovima. To ju je pomjerilo iz zone komfora, natjeralo na preispitivanje i otkrivanje unutrašnje snage, ali i na razvijanje duhovnih principa koje živi i praktikuje. Ti principi, kako kaže, ugrađeni su u vrijednosti koje je njena majka Olga razvijala kod njene sestre Eve i kod nje od najranijeg djetinjstva – hrabrost, strast ka učenju i radu, spremnost da se radi pametno i vrijedno, otvorenost za nove ideje, da se ima snažna volja i da se nikada ne odustaje od cilja.
Ona ukazuje da pozicija koju neko obavlja ne definiše ličnost – definišu je vrijednosti iza kojih taj neko stoji. „U svakoj situaciji, bilo koju poziciju da sam obavljala, ponašala sam se prema ljudima sa istim poštova­njem i interesovanjem, fokusirana na to ko su oni kao ličnosti, na njihov radni moral i požrtvovanost sa kojom rade svoj posao, a ne na to koju poziciju imaju. Meni je čovjek uvijek na prvom mjestu. Moj pristup prema ljudima nijesu promijenila moja profesionalna dostignuća“, navela je ona.
Dodaje da pripada generacijama koje su iskusile ratna dešavanja, sankcije i koje znaju šta znači boriti se za osnovne potrepštine u životu. Ona je zaje­dničkim radom sa svojom sestrom i majkom uspjela da prevaziđe životne poteškoće i to iskustvo ju je naučilo da su promjene moguće samo kroz zaje­dnički rad, međusobno podržavanje, poštovanje, kao i spremnost da se različitosti prihvate i poštuju tako da se stigne do cilja na najbolji mogući način. „To je formiralo i moje liderske vrijednosti – inte­gritet, časnost, spremnost da inspirišem i motivišem druge, da budem orijentisana na rješenja i rezultate, da sarađujem sa drugima i vodim računa o ljudima kojima sam okružena, da promovišem različite kulture, različita porijekla i običaje, da timski radim i gradim međuljudske odnose.”

Šabanović podsjeća da je karijeru započela na Unive­rzitetu Crne Gore i da nije imala namjeru  da se okuša na liderskim pozicijama van Crne Gore. „Posao u Telenoru desio se slučajno. Mobilne telekomunikacije bile su novina za mene i kako sam po prirodi radoznala i otvorena za nove ideje, prihvatila sam izazov da učim i da se razvijam u industriji o kojoj nijesam znala mnogo. Dok sam istraživala taj novi svijet, počela sam da uživam u učenju o IT, mrežama i o poslovanju uopšte. Zaljubila sam se u Telenorovo „zašto“, tj. u Teleno­rov cilj – usredsređen na unapređenje nezavisnosti pojedinca i društva. Spoznala sam da se Telenorove vrijednosti gotovo u potpunosti poklapaju sa mojim vlastitim”, kaže Šabanović. Često je, dodaje,  dobijala izazovne zadatke koji su bili novina u industriji ili zadatke koje niko prije nije uspio da riješi.
„Vjerujem da sam tu  gdje sam zahvaljujući spre­mnosti da prihvatim izazov, da timski radim i budem uvijek dostupna za moj tim, da se staram o njemu, da zajedno rješavamo probleme, ostvarujemo rezultate koji daju  vrijednost i doprinose  poboljšanju i unapređenju. To je ono što me je održalo toliko dugo u Telenoru, kompaniji koju doživljavam kao svoju porodicu“, rekla je Šabanović.

Svijet je počeo da se mijenja sa obrazovanjem žena i to je ključ za razvoj društava

Smatra da je funkcija koju obavlja priznanje za minuli rad i zahvalna je na tome, ali ističe i da je to što je žena nikada nije navelo na pomisao da zbog toga može lakše doći do nečega ili da zbog toga nešto ne može postići.
„Zahvalna sam za prilike koje sam dobila u proteklih 27 godina; da rukovodim kompletnom operacijom telekomunikacione kompanije u Indiji; da budem dio top-menadžmenta Telenor grupe, zaduženog za tehnologiju, nabavke, partnerstva, sajber bezbjednost, istraživanja i inovacije. Zahvalna sam što sam dobila priliku da osnujem Telenorovu kompaniju za javne nabavke u Singapuru i da predsjedavam bordom direktora iste, kao i na prilici da razvijem start upove ili da budem dio borda direktora vodeće telekomunikacione kompanije na Tajlandu – True Cooperation. Privilegovana sam i počastvovana što sam prošle godine, kao priznata tehnološka lide­rka, dobila priznanje Abelia and Oda – Women in Tech Network in Nordic“, kazala je Šabanović.  
Šabanović ističe da je svijet počeo da se mijenja sa obrazovanjem žena. „Vjerujem da je to ključ za razvoj društva. Obrazovanje i pristup informacijama čine pojedince samouvjerenim i spremnim da žive svoje snove – ne dozvoljavajući da ih u tome drugi  sputavaju različitim limitima“, kaže ona.

Zahtjevna i brižna liderka

Šabanović kaže da je saradnici percipiraju kao zahtjevnu, direktnu i posvećenu, ali istovremeno i kao brižnu, iskrenu (transparentnu)  liderku, koja je fokusirana na razvoj ljudi i podršku svome timu. Vjerujem da je važno jasno postaviti očekivanja, biti otvoren za nove ideje i inpute, uspostaviti otvorenu kulturu rada i komunikacije. Neuspjehe i greške treba prihvatati kao šanse za učenje. Važno je da tim osjeća da ima punu podršku lidera i kompanije“, smatra ona.

(Visited 61 times, 1 visits today)