Pres

 

Predstavljen projekat Top Women Business Montenegro!Projekat Top Women Business Montenegro (TWBM), koji za cilj ima osnaživanje ženskog biznisa, predstavljen je danas javnosti, na pres konferenciji koju smo organizovali u prostorijama Privredne komore Crne Gore.

Naša inicijativa okupila je partnere privatnog i javnog sektora, kao i međunarodnih organizacija, na šta smo posebno ponosni. Pokretač ovog važnog projekta je BI Communication, a njegov značaj su prepoznali Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), Sekretarijat Savjeta za konkurentnost (SCC), Privredna komora Crne Gore i Investiciono razvojni  fond (IRF), kao Institucionalni partneri, kao i NLB Banka AD Podgorica koja se javlja u kapacitetu Generalnog pokrovitelja.slika

Izvršna direktorica BI Communication Ljiljana Burzan-Nikolić, koja je inicijatorka i direktorica TWBM, kazala je na predstavljanju projekta da, iako je ideja za ovakvim multisadržajnim projektom začeta prije tri godine, njena realizacija je čini izuzetno ponosnom, posebno ako se ima u vidu da je podrška stigla od cijenjenih i relevantnih institucija sa kojima partnerski gradimo vrijednu priču koja će da traje i bude pravi odraz snage ženskog biznisa.

„Top Women Business Montenegro sastoji se iz pet cjelina. Prva i osnovna je analiza i objavljivanje rezultata najboljih crnogorskih preduzeća koja su u vlasništvu žena i kojima upravljaju žene i to mikro, malih, srednjih i velikih. Zatim ide panel-diskusija na kojoj ćemo osvijetliti institucionalni okvir za podršku razvoju ženskih biznisa, kao i pristupe izvorima za njihovo finansiranje. Treća, veoma važna cjelina našeg TWBM miksa je istoimeni biznis magazin, u kojem ćemo publikovati rezultate rangiranja, ali i analize koje će uraditi naš analitički partner BI Consulting, te predstavljanja svih preduzeća dobitnika priznanja, kao i događaja, pojedinaca i pojedinki koji su uticali na osnaživanje ženske poslovne zajednice. Naravno, tu je i svečana dodjela priznanja za poslovne žene koje su zauzele prvo mjesto u svojoj kategoriji. Sve pobrojano prati promotivna kampanja koju realizujemo u saradnji sa našim medijskim partnerima“, kazala je Burzan-Nikolić.


slika
Stalna predstavnica UNDP-a u Crnoj Gori Daniela Gašparikova istakla je da žene čine 60% svih nezaposlenih u Crnoj Gori, da je samo četvrtina preduzeća u vlasništvu žena, te da je preduzetnica tek 32%.


„Ovo je pokazatelj duboko ukorijenjenih stereotipa i uvjerenja da je gotovo nemoguće uskladiti roditeljstvo sa ekonomskim i poslovnim aktivnostima kada su u pitanju žene. Ovo skoro nikada nije pitanje za muškarca. Za rezultat imamo neiskorišćen potencijal žena kad je u pitanju doprinos razvoju društva u svim sferama – ekonomskom, javnom, društvenom i porodičnom životu, što utiče na potencijal cijelog društva. Zaostaci običajnog prava najviše se ispoljavaju u sferi nasljeđivanja imovine, što direktno utiče na ekonomsko osnaživanje žena. Manje od 10% cjelokupne imovine u Crnoj Gori je u vlasništvu žena, što je ozbiljna barijera za njihovu ekonomsku nezavisnost i obezbjeđenje početnog kapitala neophodnog za biznis“,
dodala je ona.

Gašparikova je podsjetila na važnu ulogu svih u dostizanju rodne ravnopravnosti, ističući zadovoljstvo zbog podrške UNDP-a namjeri da se utiče na donosioce odluka na svim nivoima i da se kreiraju politike koje će biti stimulativne za žensko preduzetništvo.

 


slikaDirektorica Investiciono razvojnog fonda (IRF) Irena Radović naglasila je da je tema ekonomskog osnaživanja žena u Crnoj Gori  posebno važna i jedan je od ključnih prioriteta IRF-a.


“U vrijeme kada je Crna Gora suočena s brojnim izazovima, ekonomsko i sveukupno osnaživanje žena zaslužuje da pokrene cijelo društvo na sinhronizovanu akciju i mora biti naš zajednički cilj. U IRF-u godinu za nama posvetili smo osnaživanju žena. Kroz kampanju „Ona pokreće biznis” osnažili smo, motivisali i nagradili preduzetnice koje svojim projektima doprinose zelenoj i digitalnoj transformaciji crnogorske ekonomije. Obezbijedili smo značajno povoljnije uslove kreditiranja za žene preduzetnice, vlasnice i izvršne direktorice na čelu crnogorskih preduzeća i posvećeni smo realizaciji novih projekata”,
kazala je Radović.

Ona je zadovoljna što je njihova kampanja i proaktivan odnos IRF-a doprinio i osnažio nove incijative koje za svoj primarni cilj imaju ekonomsko i svako drugo osnaživanje žena. Radović je dodala da su sa zadovoljstvom podržali inicijativu Top Women Business Montenegro te da se raduju se ovom projektu kao institucionalni partner.

“Očekujemo da preraste u tradiciju i bude vjetar u leđa svim ženama i kompanijama u kojima su žene na rukovodećim pozicijama i vlasnice biznisa”, dodala je Radović.


slikaPredsjednica Privredne komore dr Nina Drakić izrazila je zadovoljstvo zbog činjenice da je PKCG institucionalni partner na projektu Top Women Business Montenegro.

„Ovim projektom svi zajedno otvaramo jednu novu etapu u oblasti ženskog biznisa. Ovaj projekat će afirmisati najbolje preduzetnice, te dati snagu i podstrek drugim ženama da razvijaju svoje biznis ideje. Ovo naročito dobija na značaju imajući u vidu neiskorišćeni potencijal ženskog preduzetništva za ekonomski razvoj, te da ovaj i drugi projekti kojima se snaži položaj žena treba da budu visoko na listi prioriteta svih društvenih aktera“,

slikaŠefica Sekretarijata Savjeta za konkurentnost (SCC) Marija Šuković kazala je da je incijativa Top Women Business Montenegro još jedan instrument koji će ukazivati na potrebu kreiranja povoljnijeg poslovnog okruženja za razvoj kompanija koje su u vlasništvu ili kojima upravljaju žene, ukazivati na korake koje je potrebno preduzeti, a sve u cilju ekonomskog razvoja zemlje i dostizanja rodne ravnopravnosti.

“Misija Sekretarijata jeste da doprinosi unapređenju javno-privatnog dijaloga, jačanju konkurentnosti i stvaranju preduslova za što povoljniji poslovni ambijent, prvenstveno kroz rad Savjeta za konkurentnost, a posebno kroz prizmu tzv. rodne misije, koja je prije svega usmjerena na ekonomsko osnaživanje žena koje prepoznajemo kao ključni preduslov u postizanju ravnopravnosti i ogroman ekonomski potencijal. Znamo koliko je važno uspostaviti kriterijume koji će na pravi način prepoznati i vrednovati ženski biznis i zato posebna zahvalnost organizatorima na primjeni međunarodnog dokumenta MEST IWA 34 u metodologiji. Smatramo da je ovo uvod u ispravno definisanje ciljne grupe i da će služiti i za lakše obezbjeđivanje finansiranja ženskih preduzeća od strane finansijskih institucija”, kazala je Šuković.


slikaIzvršni pomoćnik za prodaju Upravnog odbora NLB Banke Marko Čelebić kazao je da više od 60 odsto kadra NLB Banke čine žene.

“To govori da je NLB banka dobar primjer uspješnih žena u poslovanju i one su jedan od ključnih razloga za uspješnost i konkurentnost banke na tržištu. Želim da poručim da žene u bizisu nisu same i da je NLB banka uvjek uz vas. Mi već dvije godine imamo kreditnu liniju u saradnji sa EBRD sa kojom pokušavamo da napravimo posebnu liniju samo za žensko preduzetništvo tako da sa jedne strane nudimo dobro osmišljen koncept finansijske podrške, dok sa druge strane nudimo i edukaciju što je jako bitno”, rekao je Čelebić.

On je dodao da su se u NLB banci sa zadovoljstvom odazvali da učestvuju u projektu Top Women Business Montenegro. “Nadam se da ćemo zajedno pokušati da damo što veći doprinos ženskom preduzetništvu i to je po nama segment koji ima veliki potencijal u Crnoj Gori i koji će doprinijeti sveobuhvatnom prosperitetu društva i države”, kazao je Čelebić.

Ovu priliku smo iskoristili i da najavimo panel-diskusiju, koja će se održati 11. novembra 2022. godine u Hotelu CUE sa početkom u 11 sati. Na panelu će, između ostalog, biti razgovarano o institucionalnom okviru za razvoj ženskog biznisa, načinima i izvorima finansiranja ženskog biznisa i drugim temama iz ove oblasti.

Пусти видео запис
Пусти видео запис
Пусти видео запис
Пусти видео запис
Пусти видео запис
Пусти видео запис
(Visited 306 times, 1 visits today)