Rad i disciplina uvijek daju dobre rezultate

Crnogorsko društvo i društva u regionu ne bave se dovoljno ženama koje su u biznisu ili koje žele da započnu privatni biznis

Jasminka Čerimagić, izvršna direktorica turističke agencije BTA iz Budve, u poslu se drži krilatice „red, rad i disciplina“. BTA agenciju takav pristup svrstao je među najuspješnije crnogorske kompanije u kategoriji ‚mikropreduzeće u vlasništvu žene’ i obezbijedio joj TWBM priznanje za 2023. godinu. Čerimagić se nada da će se u budućnosti više ulagati u žene koje se bave biznisom.

„Biti u društvu najboljih znači da vam život nije prošao tek tako, već da ste svojim kolegama i saradnicima, kao i članovima porodice, ukazivali na pravilan put, ali i na pravilan odnos prema poslu i prema životu“, kaže ona.

Čerimagić smatra da ne bi trebalo odvajati privatni život od radnih obaveza. „Takvim načinom života trebalo bi odgovoriti na sve izazove. Krilatica koju primjenjujem jeste – red, rad i disciplina“, navela je ona.

Nadležni bi trebalo da daju što više prostora i finansijske podrške ženama

Prema njenim riječima, crnogorsko  društvo  i društva u regionu ne bave se dovoljno ženama koje su u biznisu ili koje žele da započnu privatni biznis. „Nadam se da će se u budućnosti više ulagati u angažman žena koje se bave biznisom“, poručila je Čerimagić.

Ona smatra da su veća podrška političkih struktura i veća zastupljenost žena u društvenom životu nužne za promjene i unapređenje poslovnog okruženja za žene, dodajući da se sa problemima iz tog domena susretu i društva u našem okruženju.

Ženama koje žele da se bave biznisom Čerimagić poručuje da ulažu u sebe, da prate svjetske standarde i da, prije svega, imaju samopoštovanje. „Apelujem na nadležne institucije da daju ženama što više prostora i finansijske podrške“, kazala je ona.

Čerimagić navodi da se preduzeće kojim upravlja bavi agencijskim poslovanjem u turizmu. „U svim poslovima bitno su znanje, opšte obrazovanje i isku­stvo. U našoj kompaniji pratimo svjetske trendove i tehnološki napredak, ali uvijek ističemo da su nam najvažniji profesionalni odnos prema klijentima i kultura ponašanja“, poručila je ona.

(Visited 30 times, 1 visits today)