Dosljednost i predan rad su garant uspjeha

Najčešća predrasuda jeste da će trpjeti posao zbog činjenice da se žena želi ostvariti kao supruga i majka i da je to nespojivo sa izvrsnošću u poslu i sa postizanjem vrhunskih rezultata. Moje iskustvo govori suprotno, kaže Bulatović

Tijana Bulatović izvršna je direktorica Domaće trgovine, u kojoj duže od deceniju i po gradi svoj profesionalni put. Često je bila jedina žena u timu, ali to je nije obeshrabrilo u ostvarivanju postavljenih ciljeva, zahvaljujući i tome što su kompanije u kojima je radila znatnu pažnju poklanjale rodnoj ravnopravnosti. Vjeruje da se žene mogu uspješno ostvariti u biznisu i postići željeni balans između profesionalnog i privatnog.

„U Domaćoj trgovini radim 16 godina. Počela sam od ulazne pozicije u kompaniji, a to je referent službe projekata. Danas sam izvršna direktorica. U tom periodu ostvarila sam se i kao majka dvoje djece. Za sebe sam birala okruženje u kome mogu da napredujem, učim i ostvarujem se uz kontinuiranu pomoć mentora. Takođe, bilo mi je veoma važno da radim u okruženju koje ima razumijevanja za moje ostale potrebe – porodicu, prijatelje, hobije…“, kaže Bulatović.

Objašnjava da je na početku karijere bila jedina žena u timovima, te da su kompanije u kojima je radila poštovale principe rodne ravnopravnosti – koncept rada bio je strukturiran tako da se razvija pravedno i inkluzivno radno okruženje i za pojedince i za timove. „Nijesam imala utisak da sam u bilo kom smislu u drugačijem položaju u odnosu na moje kolege“.

Podrška i uvažavanje važni za uspješan tim

Bulatović kaže da je dio tima sjajnih profesionalaca sa kojima dijeli iste vrijednosti, uz  međusobnu podršku i uvažavanje. „Kroz uspostavljen sistem korporativne kulture, trudimo se da to osjeti i svaki naš kolega u sistemu i da princip interne pravednosti živi. Zaista vjerujem da je u tako uređenom okruženju svakom pojedincu omogućeno da se profesionalno ostvari, da bude zadovoljan i motivisan za stalno pomjeranje granica u ostvarivanju dobrih rezultata“, rekla je Bulatović. Pojašnjava i da se u Domaćoj trgovini trude da sve rade u skladu sa kompanijskom strategijom – Sve za tebe i da se to odnosi na potrošače, zaposlene, kao i na lokalnu zajednicu u kojoj su prisutni.

Bulatović vjeruje da još uvijek postoji određeni oprez u kompanijama i u državnoj upravi ako se pruža prilika mladim ženama. „Čini mi se da je najčešća predrasuda da će posao trpjeti ako se žena želi ostvariti kao supruga i majka i da je to nespojivo sa izvrsnošću u poslu i sa postizanjem vrhunskih rezultata. Moje iskustvo govori suprotno“, kazala je ona.

Bulatović je sigurna da žene mogu postići iste rezltate u biznisu kao muškarci, ili bolje od njihovih, pojašnjavajući svoj stav navodima da su u Domaćoj trgovini na najvišim izvršnim pozicijama žene – od pozicije izvršne direktorice, do direktorice maloprodaje, ljudskih resursa, finansija i direktorice Sektora za upravljanje robnim kategorijama. „Tim koji čini pet posvećenih menadžerki uspješno vodi jedan veliki sistem u Crnoj Gori“.

„Činjenica je da su u biznis sferi na najvišim upravljačkim pozicijama dominantno naše kolege, a prisustvo žena ponekad budi podozrivost, pa i iznenađenje. Primjećujem da se situacija mijenja, iako su mi u interakcijama sa drugim kompanijama, javnim institucijama i drugim organizacijama sagovornici obično muškarci. Da li će u budućnosti biti prisutno više žena u biznisu, zavisi od ambicija žena, ali i od spremnosti društva i kompanija da im pruže podršku na tom putu“, tvrdi Bulatović.

Tim od pet posvećenih menadžerki uspješno vodi sistem Domaće trgovine u Crnoj Gori

Ona smatra da su aktivnosti usmjerene na osvješćivanje i na promjenu stavova o rodnoj ravnopravnosti doveli do toga da žene imaju veću podršku porodice i partnera nego što je to ranije bio slučaj. „Ukoliko je nemaju, bore se za nju, traže je, jer im to pripada ništa manje nego muškarcima“.

„Bilo da je izbor žena da grade svoje karijere u kompanijama koje će im to omogućiti i podržati njihovu autentičnost i pomoći im da budu najbolje verzije sebe, bilo da žele graditi svoj biznis i biti uspješne preduzetnice, sve zavisi od njih, njihovog izbora i dosljednosti pri realizaciji postavljenih ciljeva. Važno je da znaju da je moguće ostvariti se i profesionalno i porodično, i imati balans koji je i uslov zdravog i prosperitetnog života“, kazala je Bulatović.

Prema njenim riječima, kontinuiran rad na sebi, otvorenost za nove ideje, fleksibilnost i dosljednost važni su preduslovi za dugoročno ostvarivanje dobrih rezultata. Savjetuje mladima da se kontinuirano usavršavaju i da uče, da grade odnose povjerenja, da budu pravedni i fleksibilni, i da sačuvaju svoju autentičnost.

(Visited 35 times, 1 visits today)