Za uspjeh je potreban balans između poslovnog i privatnog

Osnovna pretpostavka za uspostavljanje uspješnih poslovnih, ali i privatnih relacija, jeste povjerenje. Svjedoci smo dešavanja u našem društvu u prethodnom periodu, koja su se odrazila i na poslovni kontekst, razvoj i pokretanje biznisa. Dobrim dijelom ta dešavanja su prouzrokovana nedostatkom povjerenja.

Generalna sekretarka Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore (ISRCG) Anastasija Boljević prva je žena na toj poziciji od osnivanja ove institucije, ali i primjer kako se uporedo može imati uspješna karijera i sadržajan privatan život. Sa međunarodnim i nacionalnim iskustvom u finansijama i sa impresivnom biografijom, Boljević se sredinom 2020. godine pridružila Institutu, gdje je izabrana za generalnu sekretarku i započela mandat u januaru 2021. godine. Boljević smatra da je za potpun uspjeh i ravnotežu u životu potrebno posvetiti dovoljno vremena, pažnje i energije svim njegovim komponentama. „Naš život nedjeljiva je cjelina, koju čine karijera, finansije, komunikacija sa nama važnim ljudima – porodicom, prijateljima, roditeljima, naš duhovni svijet i lična filozofija, naše zdravlje, koje je temelj svega. Ne možemo da podijelimo život na odvojene djelove. Uspjeh u jednoj oblasti života ne može nadoknaditi neuspjeh u drugoj. Razumijevanje važnosti ravnoteže ponekad dolazi do nas tek kada izgubimo neki dio života“, ukazuje ona, dodajući da je ključ za balans u njenom slučaju bio dobra organizacija, kao i podrška koju ima od supruga i porodice.

„Tačno je da od osnivanja, 2006. godine, prvi put na čelu Instituta imamo ženu, ali vjerujem da je presudno za izbor bilo to koliko ko može i želi da doprinese, i nadam se da ja opravdavam ukazano povjerenje Upravnog odbora Instituta“, kazala je ona, ističući da imenovanja na bilo koju poziciju u ISRCG nikada nijesu, a vjeruje da neće ni biti, uslovljena polom ili bilo kojim drugim karakteristikama osim profesionalnim.

 

U grupi gdje se radi manja je konkurencija

Upitana za poruku ženama koje su neodlučne, a žele da se bave biznisom, Boljević ukazuje na razgovor koji je vodila sa svojim djedom. „Moj djeda jednom mi je rekao da postoje dvije vrste ljudi – oni koji rade posao i oni koji uzimaju zasluge. Rekao mi je da pokušam da budem u prvoj grupi, tamo je mnogo manje konkurencije.  Ovaj savjet mi je u mnogim prilikama pomogao i pridržavam se toga. Ohrabrila bih žene da se bore za stvari u koje vjeruju, ali na način zbog kojeg će ostali poželjeti da im se pridruže“, rekla je ona.

Boljević vjeruje da u prilog odluci da bude izabrana da rukovodi Institutom govore rezultati koje su postigli u prethodnom periodu, a koje je potvrdila i Međunarodna federacija računovođa, imenujući je u njihov liderski tim, kao i dodijeljena priznanja na nacionalnom nivou za najbolju menadžerku u civilnom sektoru za 2023. godinu i najbolju Instituciju za edukaciju menadžera u 2022. godini. Dodaje da je zahvalna na prilici da služi struci u bilo kojoj formi na nacionalnom i na međunarodnom nivou. „Pojavne oblike profesionalnog angažmana, odnosno konkretne funkcije, doživljavam kao prolazne kategorije. Ono što je trajno jeste profesionalno računovodstveno zvanje koje nosim i u skladu sa kojim i postupam“, kazala je Boljević.

Govoreći o tome koliko je crnogorsko društvo naklonjeno ženama koje žele da započnu biznis ili da se bave njime, Boljević kaže da u realnosti nijesu svima jednako „podijeljene karte“ prilikom rođenja. „Čak i u najrazvijenijim društvima, poput anglosaksonskih, i dalje postoji stakleni plafon do koga žene dođu, ali ga teško prevazilaze. Postavlja se pitanje zašto je to tako“, kaže ona i pojašnjava da ne vidi nužno da je biti žena ograničavajući faktor za pokretanje biznisa i da čak prepoznaje dosta prilika koje se mogu iskoristiti. „Jedna od njih je svakako i TWBM inicijativa, ali i drugi vidovi finansijske i tehničke podrške pružaju se ženama na nacionalnom i vannacionalnom nivou.“

Ona smatra da je crnogorskom društvu potrebno povjerenje da bi se unaprijedio poslovni ambijent, bez obzira na to da li biznis vode muškarci ili žene. „Osnovna pretpostavka za uspostavljanje uspješnih poslovnih, ali i privatnih relacija, jeste povjerenje. Svjedoci smo dešavanja u našem društvu u prethodnom periodu, koja su se odrazila i na poslovni kontekst, razvoj i pokretanje biznisa. Dobrim dijelom ta dešavanja prouzrokovana su nedostatkom povjerenja, a posljedice su evidentne – dovoljno govori podatak da su se strane direktne investicije gotovo prepolovile u odnosu na prethodnu godinu, a o stabilnom političkom okruženju i povjerenju u tom segmentu da i ne govorimo kao o pretpostavci razvoja privrede“, objasnila je Boljević.

Ona kaže da se logično dalje nameću pitanja – zašto nema povjerenja, koje su ključne informacije za razvoj biznisa i uspostavljanje poslovne saradnje, te ko može da daje finansijske informacije u Crnoj Gori.

„Da bismo povratili povjerenje u finansijske informacije, odnosno podigli kvalitet finansijskog izvještavanja, ISRCG poslao je Ministarstvu finansija krajem prošle godine prijedlog izmjena i dopuna Zakona kojim se predviđa regulacija ove djelatnosti i obaveza posjedovanja profesionalnih računovodstvenih licenci, izdatih u skladu sa ovim zakonom“, podsjetila je ona, dodajući da je Ministarstvu predat i prijedlog izmjena i dopuna Zakona o reviziji.

(Visited 19 times, 2 visits today)