Crnogorsko društvo zna da cijeni žene

Partneri Glosarija su najrenomiraniji proizvođači ljekova i opreme na svijetu, koji svoje povjerenje duži niz godina daju ovoj kompaniji zbog beskompromisnog pristupa ključnim vrijednostima, legalnom i transparentnom poslovanju, politici kvaliteta i fer odnosa u svim segmentima poslovanja

Kompaniji Glosarij pridružila se „negdje na polovini” profesionalnog puta i upustila se u nevjerovatno putovanje razvoja i rasta sistema koji se van percepcije zaposlenih izdiferencirao i na tržištu kao lider, kao društveno odgovorna kompanija, kao izuzetan poslodavac, koji ne pravi razliku u odnosu na pol, godine, vjeru, nacionalnost i slično, već prepoznaje ljudske i profesionalne osobine, kaže Mirjana Mijušković, izvršna direktorica ove firme, koja je prema rangiranju Top Women Business Montenegro zauzela prvu poziciju u kategoriji velikih preduzeća kojima upravljaju žene.

„Glosarij se bavi distribucijom ljekova, medicinskih sredstava i opreme i ono na što sam najviše ponosna, jeste upravo kompanijska kultura koja se ogleda u kontinuiranom ulaganju u infrastrukturu i kadrove, želja da se u svakom momentu bude u korak sa razvijenim svijetom, ozbiljnost u svakom segmentu poslovanja, bez improvizacija, sa posebnim akcentom na društveno odgovornom poslovanju. Potvrdu ovih navoda daje i činjenica da su naši partneri najrenomiraniji proizvođači ljekova i opreme na svijetu, koji svoje povjerenje duži niz godina daju upravo Glosariju, zbog beskompromisnog pristupa ključnim vrijednostima, legalnom i transparentnom poslovanju, politici kvaliteta i fer odnosa u svim segmentima poslovanja”, navela je Mijušković.

Postojanje projekta kakav je TWBM ide u prilog činjenici da postoji kritična masa uspješnih žena u poslovnoj zajednici koja je prepoznata i uvažena

Ona smatra da crnogorsko društvo, iako tradicionalno, cijeneći po njenom porodičnom i profesionalnom iskustvu, zna da  cijeni žene. Dodaje da se nijednog trena tokom odrastanja, obrazovanja i profesionalnog puta, nije osjetila indisponiranom u odnosu na muškarce.

„Postojanje projekta kakav je TWBM ide u prilog činjenici da postoji kritična masa uspješnih žena u poslovnoj zajednici koja je prepoznata i uvažena. Industrija u okviru koje posluje Glosarij atipična  je u odnosu na neke druge, jer je veliki broj žena na odgovornim funkcijama, budući da je farmacija predominantno ženski izbor. Ali  je, reklo bi se,  i  malo atipično što sam po obrazovanju diplomirani ekonomista na poslovnom terenu naklonjenijem muškarcima, tako da je očigledno da nisam ni na koji način  diskriminisana, naprotiv”, kazala je Mijušković.

Ona navodi da, ipak, stoji činjenica da žene osvajaju poslovni svijet neuporedivo sporijim koracima od muškaraca. „Ali ohrabrujem sve da sa manje predrasuda i strahova krenu u realizaciju svojih ambicija. Živimo u vremenu dinamičnih promjena, u vremenu u kojem se oblikuje neka nova budućnost, u kojoj će, sigurna sam, žene imati značajniju ulogu nego do sada”, rekla je Mijušković.

Odgovarajući na pitanje koje su je to osobine ili sposobnosti odvojile od okruženja i omogućile joj da ostvari lični i profesionalni uspjeh, Mijušković kaže da nije ni bolja ni gora od drugih koji su imali sličan porodični, obrazovni i profesionalni milje, ali da je možda imala malo više sreće od ostalih jer je donosila odluke koje su se kasnije  pokazale kao hrabre i opravdane – da se oproba u privatnom preduzeću, da uči od ljudi koji imaju viziju i koji su izuzetno vrijedni i posvećeni poslu.

„Dodatno,  osjećaj  ponosa što sam dio uspješnog tima Glosarija drži me jednako kao i prvog dana, jer biti dio sistema koji strpljivo i profesionalno gradi svoj poslovni uspjeh, velika je privilegija za crnogorske, ali i šire okvire.  Zaista mislim da je put kojim idete neobično važan, možda važniji od samog cilja”, poručila je Mijušković.

Objašnjava i da ne može da govori generalno o naklonjenosti nekog društva ženama ili muškarcima.

„Moje iskustvo je pozitivno, ali iskreno mislim da je neophodno da pojedinac, bio on muškarac ili žena, mora uložiti napore, načiniti prve korake i pokazati volju, uložiti trud, koji će prije ili kasnije biti prepoznat. Sve kreće od jednog čovjeka, njegove spremnosti, volje i zalaganja. Jedino se proaktivnim načinom mogu napraviti promjene koje donose boljitak svima. Takođe, mišljenja sam da svaki profesionalac u svakom momentu mora imati na umu dobrobit svoje firme, kao i dobrobit društvene zajednice, jer jedino tako može postići kompletan lični uspjeh”, poručila je Mijušković.

(Visited 14 times, 1 visits today)