Reformom obrazovanja do više biznis prilika za žene

Ljubav prema profesiji kojom se bavite lako se osjeti – ona se očituje kroz istrajnost i posvećenost poslu, ali i dobru energiju. Sve to skupa rađa povjerenje kod klijenata, pri čemu će uspješan projekat nerijetko biti preporuka za neki novi koji dolazi

Milici Daković, izvršnoj direktorici kompanije E3 Consulting, to što je žena nikada joj nije bila smetnja u razvijanju sopstvenih potencijala ili biznisa. Od 2008. godine njena kompanija uspješno pruža usluge biznis konsaltinga, izrade tehničke dokumentacije i projekt menadžmenta u oblasti energetike, ekologije i ekonomije, a angažovana i u velikim nacionalnim infrastrukturnim projektima.

„Izazovno jeste poslovati u okruženju u kome postoji percepcija da je privatni biznis isključivo ’muški posao’. Pritom, ne mislim samo na prostor Crne Gore već i na region, na kome je podjela poslova na muške i ženske i dalje dominantna. S druge strane, usudiću se da kažem da smo negdje i sami zaslužni za takvo shvatanje – od malih nogu kroz vaspitanje, tradiciju i odrastanje stvara se ambijent koji ženama na neki nevidljiv, a često i vidljiv način to nameće“, kaže Daković.

Zahvalna je, kako navodi, svojim roditeljima jer joj nijesu nametali tradicionalna očekivanja – od ranog djetinjstva u tom smislu imala je slobodu. „Sloboda odlučivanja podrazumijevala je i moju odgovornost. Na drugoj strani, vjerujem da smo u zoni profesionalizma svi isti, te da isključivo na tom polju ne postoji razlika među polovima“, pojašnjava Daković. 

Dodaje da privatni biznis podrazumijeva arenu, borbu –  i ako ste uspješni u pregovorima i ako ubijedite klijenta da vas angažuje, to ne garantuje konačan uspjeh.

„Smatram da ono što odvaja nije vještina ubjeđivanja ili razlika u polovima, već profesionalizam i kvalitet usluge koju pružate. Na drugoj strani, smatram da se ljubav prema profesiji kojom se bavite veoma lako osjeti – ona se očituje kroz istrajnost i posvećenost poslu, ali i dobru energiju. Sve to skupa rađa povjerenje kod klijenata, pri čemu će uspješan projekat nerijetko biti preporuka za neki novi koji dolazi“, objašnjava Daković.

Samo na polju profesionalizma ne postoji razlika među polovima

Ona položaj žena u biznisu dovodi u paralelu sa položajem žena u crnogorskom društvu. „Imamo ambijent koji treba da bude ohrabrujući za žene da pokrenu svoj biznis. Da li je ohrabrujući? Pritom, pod ambijentom ne podrazumijevam vještački kreiran ambijent, gdje se žene kroz sisteme kvota biraju za upravljačke pozicije u kompanijama ili u politici. Smatram da je takav pristup neprirodan i nametnut, odnosno da je udaljen od specifičnosti našeg društva, pa to prije vidim kao prepreku nego kao šansu za veće učešće“, tvrdi Daković.

Ona vjeruje da je sistem obrazovanja taj koji treba da pretrpi promjene i da kreira uslove u kojima će stasavati buduće preduzetnice – ambijent u kojem će se iskriti biznis ideje.

„Takođe, mislim da instant rješenja nijesu dobra rješenja, pa treba imati u vidu da je kreiranje takvog ambijenta proces. Na drugoj strani, nije sve ni u ambijentu. Dosta toga je i u nama samima, u odluci da uđemo u svijet biznisa, za šta su potrebne hrabrost i vjera da to hoćemo i možemo“, pojašnjava Daković.  Ona poručuje ženama da vjeruju u sebe i u svoje instinkte, da budu hrabre i da istraju u ostvarenju svojih biznis ideja.

Ženska preduzeća bila uspješnija od muških tokom Covid krize

Daković kaže da je bila u prilici da se upozna sa studijom koju je realizovao Harvard univerzitet u doba pandemije Covid-19. Studija rađena među muškarcima i ženama na vodećim pozicijama, kako navodi, pokazala je da je u doba Covid krize poslovanje ženskih lidera bilo efikasnije u odnosu na poslovanje muških lidera. Otuda i zaključak da su žene na rukovodećim pozicijama bolje odgovorile kriznim vremenima: bržim preuzimanjem inicijative, bržim prilagođavanjem – fleksibilnijim pristupom poslovanju, boljom spremnošću da uče i usvajaju nove biznis vještine, ali i efektnijim uticajem na okruženje jer su bile fokusirane na komunikaciju i pružanje dodatne motivacije zaposlenima.

(Visited 26 times, 1 visits today)