Podržali 70 preduzetnica sa
dva miliona eura

Program Žene u biznisu ima za cilj da podrži potencijal preduzetnica, omogućavajući im pristup potrebnim finansijama i znanjima koja su važna za rast poslovanja

NLB Banka prva je komercijalna banka u Crnoj Gori koja se pridružila programu Žene u biznisu i prva je plasirala kreditnu liniju namijenjenu isključivo biznisima u kojima su na rukovodećim mjestima žene. Linija je plasirana u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) i uz podršku Frankfurtske škole za finansije i manadžment. Ivan Bauk, direktor Odjeljenja poslovanja sa SME klijentima u Sektoru poslovanja sa pravnim licima NLB Banke, pojašnjava da je Frankfurtska škola pružila podršku analizom tržišta i pripremom uslova koji bi omogućili ženama lakši pristup finasijama za vođenje biznisa.

„Program Žene u biznisu ima za cilj da podrži potencijal preduzetnica, omogućavajući im pristup potrebnim finansijama i znanjima koja su važna za rast poslovanja. NLB Banka Podgorica, kao banka primarnog izbora za više od 32% registrovanih biznisa kojima upravljaju žene u Crnoj Gori, na ukazano povjerenje uzvratila je programom koji nudi bolje bankarsko iskustvo, uz posebno olakšan pristup izvorima finansiranja“, pojašnjava Bauk.

On podsjeća da su izvori finansiranja biznisa i dalje glavna prepreka široj inkluziji preduzetnica, ali da program NLB Banke nudi znatne pogodnosti, koje su kreirane na osnovu temeljne analize tržišta i koje su u potpunosti prilagođene potrebama žena. „Ove pogodnosti uklanjaju barijere i prepreke na putu ka realizaciji finansiranja, odnosno na razvojnom putu“.

Program NLB Banke kreiran je na osnovu temeljne analize tržišta i u potpunosti je prilagođen potrebama žena

Bauk kaže da je NLB Banka, prije plasiranja kreditne linije za podršku ženskom preduzetništvu,  organizovala radionice i ankete u svim regijama Crne Gore, gdje su od klijentkinja i onih koje u tom trenutku to nijesu bile, prikupili važne informacije za pripremu programa.

„Analiza je pokazala da je ključna prepreka za dobijanje kredita ženama u biznisu nedostatak adekvatnog kolaterala, te je stoga naša kreditna linija definisana sa nižim zahtjevima za obezbjeđenje kredita i dužim rokovima otplate na takozvano meko obezbjeđenje bez hipoteke, u odnosu na redovno kreditiranje. Kao dio Programa podrške NLB Banke za žene u biznisu, pored kreditne podrške, organizovali smo niz besplatnih seminara na kojima su stručni konsultanti sprovodili edukaciju iz raznih oblasti prilagođenih malim i srednjim biznisima sa ciljem unapređenja prodajnih rezultata“, objasnio je on.

Bauk navodi da je niz edukacija na temu Upravljanje odnosima s klijentima, nastao kao izraz prepoznavanja potrebe ženskih biznisa da se spremnije suoče sa izazovom stručno nazvanim „permanentna kriza“.

„Segmentacija kupaca bila je tema prvog iz serijala seminara, sa ciljem unapređenja prodajnih rezultata kroz fokusiran pristup segmentaciji, uz demonstraciju konkretnih alata i primjera njihovog korišćenja u praksi. Stoga, teme prvog bloka odnosile su se na analizu portfolija kupaca, različite modele segmentacije kupaca, izbor ciljne grupe koja će biti obuhvaćena prodajnim kampanjama, te na praktične primjere načina segmentiranja kroz scenario analizu“, kazao je on.

Prema njegovim riječima, drugi seminar nosio je naziv Prodajna metrika, a tema je bila transformacija naizgled beznačajnih podatka o prodaji u poslovne odluke, kao što su upravljanje cijenama, asortimanom proizvoda i portfoliom kupaca, kao i upotreba praktičnih alata u potpunosti prilagođenih malim biznisima i njihovoj poslovnoj realnosti, koji ne zahtijevaju ni skupa IT rješenja niti posebna odjeljenja analize i izvještavanja.

„Treći seminar, naslovljen Upravljanje odnosima sa kupcima, analizirao je prodajnu kampanju, pokrivajući detaljno sve korake u tom procesu – od definisanja ciljeva, razvoja osnovnih elemenata prodajne kampanje, do prodaje na efikasan način, uz konkretne primjere i vježbu upotrebe alata i primjere realizacije različitih pristupa“, rekao je Bauk.

On dodaje, da je u okviru kreditne podrške, kroz liniju Žene u biznisu, NLB Banka podržala više od 70 uspješnih preduzetnica i da je u cjelosti iskoristila sredstva u iznosu od dva miliona eura prije ugovorenog roka.

„Želimo da nastavimo u istom pravcu, pa smo za naše klijentkinje, i za žene koje to žele da postanu, pripremili novu kreditnu liniju, kroz koju će biti plasirano još milion eura po povoljnim uslovima“, najavio je Bauk.

Nesmetana komunikacija na 30 svjetskih jezika

Porodična firma Porta Aperta od osnivanja je klijent NLB Banke, kaže njena vlasnica i izvršna direktorica Ivana Zec Barašin. „Sa prvim, sa finansijskog aspekta, zahtjevnijim poslovnim zamislima sačekala su nas široko otvorena vrata naše matične banke. Uspješno prate i podržavaju naš poslovni razvoj i čine ga stabilnim“, navela je ona. Objašnjava da je osnovna djelatnost njene firme „sve ono što danas u savremenom svijetu predstavlja skup usluga iz domena jezičke industrije“. Specijalizovani su za prevođenje na 30 svjetskih jezika i nude niz mogućnosti za učenje stranih jezika i školovanje u inostranstvu. Od početka rada – 2000. godine, firma Porta Aperta paralelno je razvijala prevodilačku i obrazovnu djelatnost, koju je dopunila 2014. godine međunarodnom metodom učenja engleskog jezika za uzrast od tri mjeseca života do 19 godina – Helen Doron English, kada je postala i master franšizer Helen Doron za Crnu Goru, slijedeći najviše standarde međunarodnog savremenog poslovanja. Zec Barašin pojašnjava da se za prevodilačko-obrazovnu djelatnost odlučila jer je od djetinjstva bila izložena brojnim stranim jezicima koje su govorili turisti koji su posjećivali Crnu Goru, posebno Skadarsko jezero, Virpazar i hotel Pelikan u vlasništvu njenih roditelja, ali i zbog ličnog profilisanja kroz obrazovni proces i prethodna radna iskustva. Ulazak u privatne poslovne vode bio je logičan – pripada trećoj porodičnoj generaciji koja ima lični biznis. Najveći motiv bila joj je potreba da realizuje i uveže svoje „maštarije“ i poslovne ideje, nastale kao plod životnog i radnog iskustva.

Ljepota prostora kao logičan izbor

Milanka Jovanović, vlasnica preduzeća Habitat, jedna je od 70 preduzetnica koje je podržala NLB Banka. „Dobila sam veoma dobru podršku od NLB Banke. Prvo i osnovno, procedura za dobijanje kredita bila je jednostavna, što je od velikog značaja za nas preduzetnice. I nama, kao i svima ostalima, vrijeme je jako značajno, tako da ga nijesmo puno gubile u procedurama i nijesu nam bili potrebni kolaterali kao u drugim slučajevima. Nadam se nastavku uspješne saradnje, pa i podizanju saradnje na mnogo viši nivo“, rekla je ona. Jovanović kaže da joj je glavni motiv za pokretanje privatnog biznisa 2001. godine bio taj što se nije mogla zaposliti, ali i zbog želje da „izmjeri“ svoje sposobnosti. „Htjela sam da imam slobodu odlučivanja i slobodu da upravljam svojim željama i mogućnostima“. Jovanović kaže da je trgovina osnovna djelatnost njene firme, kao i da je asortiman proizvoda koji nudi veoma širok – u ponudi imaju aksesoar za domaćinstvo, upotrebne proizvode i namještaj. „Imamo sve za opremanje kućnog i poslovnog prostora, hotela i restorana“. Za trgovinu se odlučila jer je oduvijek bila ljubitelj lijepih prostora i detalja, ali i funkcionalnih predmeta za kuću, tako da je otvaranje Habitata bio logičan slijed.

Domaći ukusi koji se pamte

Kompanija Trivit posluje od marta 1992. godine. Od osnivanja do danas, Trivit nastoji da tržištu ponudi proizvode visokog kvaliteta, koji su u skladu sa željama i potrebama potrošača. O kvalitetu proizvoda staraju se vrhunski tehnolozi, a o dobrom plasmanu menadžment kompanije i marketing stručnjaci. Sve komponente koje ulaze u sastav proizvoda kompanije Trivit proizvedene su na domaćim njivama u strogo kontrolisanim uslovima. Vera Šćepanović, vlasnica i direktorica kompanije Trivit, kaže da su osnovne djelatnosti preduzeća pekarstvo, primarna poljoprivredna proizvodnja i proizvodnja „Bag“ začina. Šćepanović navodi joj je podrška NLB Banke znatno pomogla u unapređenju biznisa, prije svega za održanje likvidnosti. „Proizvođači finansiraju kupce zbog dugih valuta plaćanja. Inovacije proizvodnje zahtijevaju stalne investicije“, rekla je ona. „Motivacija za ulazak u privatni biznis jeste ostvarenje boljeg standarda za moju porodicu, ali tu su i novi izazovi i kontinuirano učenje“, navodi ona, pojašnjavajući da se odlučila za prehrambenu industriju jer obezbjeđuje najveći kontinuitet procesa proizvodnje i prodaje, ali i zbog toga što joj je posao u toj djelatnosti omogućio da koristi prethodno stečeno znanje iz medicine. Pojasnila je da Trivit ima visoko organizovanu proizvodnju osnovnih i specijalnih vrsta hljebova, štrudli, kora za pite, kolače, kao i proizvodnju kvalitetnih kora za oblande. Kompanija primjenjuje visoke standarde kontrole kvaliteta prilikom procesa proizvodnje i pakovanja proizvoda.

Zadovoljni klijenti u fokusu svih naših aktivnosti

Ivana Bošković, izvršna pomoćnica uprave NLB Banke za segment prodaje, kaže da su u Banci ponosni što su drugu godinu zaredom dobitnici prestižne nagrade Najbolja banka u Crnoj Gori, koju dodjeljuje renomirani međunarodni finanasijski časopis Euromoney.
Prepoznajući znatna dostignuća NLB Banke u oblasti zaštite životne sredine, društva i upravljanja (ESG) i njen konstantan doprinos kvalitetu života dru­štvene zajednice, Euromoney je ove godine proglasio NLB Banku i najboljom ESG i najboljom CSR ba­nkom (najboljom društveno odgovornom bankom) u Crnoj Gori.
„Nagrade su potvrda ispravne poslovne filozofije uprave Banke. Nijesu nas iznenadile jer smo u prethodnoj godini ostvarili rekordne rezultate, premašujući ciljeve i planove u svakom poslovnom segmentu. To je rezultiralo i najboljim finansijskim ishodom do sada. Pored dobrih poslovnih rezultata, unapređujemo društvene niti sredine u kojoj živimo i doprinosimo boljem i kvalitetnijem životu svih njenih stanovnika. Raduje nas što su naši napori i rezultati prepoznati od stručne javnosti. To nam donosi dodatnu odgovornost da nastavimo istim putem. Želimo adekvatno da odgovorimo na rastuće zahtjeve tržišta i da budemo pouzdan partner našim klijenatima, čije zadovoljstvo stavljamo u fokus svih naših aktivnosti“, poručila je Bošković.
Ona je ocijenila da program NLB Banke za žene u biznisu ima za cilj da oslobodi potencijal preduzetnica, omogućavajući im pristup finansijama i znanju potrebnom za rast poslovanja. „Većom uključenošću žena u svijet biznisa raste njihova vidljivost i stvara se prilika za unapređenje i osnaživanje ukupnog ekonomskog ambijenta. Kroz kreditnu podršku ženskim biznisima želimo da damo šansu realizaciji inovativnih i kreativnih biznis ideja, da ih promovišemo i afirmišemo, kako bismo ohrabrili i druge žene na akciju“, objašnjava Bošković.
Navodi da je NLB Banka, uz podršku partnera – Evropske banke za obnovu i razvoj i Frankfurtske škole za finansije i menadžment, organizovala brojne edukacije, kreirane na osnovu stvarnih potreba ženskih biznisa za znanjem i vještinama, a koje će u poslu dati opipljive rezultate. „Nastavićemo u istom pravcu. Obrazovanje smatram izuzetno važnim za svako polje rada. Zato je moja najtoplija preporuka ženama u biznisu da stalno usavršavaju svoja znanja i svoje sposobnosti,  i da dio svog vremena odvoje za učenje i rad na sebi“, kazala je Bošković.

(Visited 10 times, 1 visits today)